AKTUALNOŚCI

Miło nam poinformować, że w dniu 14 grudnia 2017 r. w naszym Instytucie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Alfreda Palli pt. Zjednoczona monarchia izraelska w świetle tekstów biblijnych, pozabiblijnych i danych archeologicznych oraz poglądów i teorii rewizjonistycznych. Promotorem rozprawy był dr hab. Roman Marcinkowski (Uniwersytet Warszawski). Promotorem pomocniczym był pracownik naszego Instytutu dr Wojciech Bejda. Recenzentami: ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) oraz dr hab. Jan Doktór (Żydowski Instytut Historyczny). Komisja Doktorska podjęła uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Pragniemy podkreślić, iż była to pierwsza obrona z historii starożytnej w naszym Instytucie.
Doktorantowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Czytaj więcej...

sylwia gorznaMiło nam poinformować, że dr Sylwia Górzna z naszego Instytutu przebywała na stażu naukowo-badawczym na Uniwersytecie w Bremie w dniach od 1 września do 4 grudnia 2017 roku. Została zaproszona na staż przez Profesora Zdzisława Krasnodębskiego.

 

Czytaj więcej...

Miło nam zakomunikować, iż w dniu 4 grudnia 2017 r. prof. zw. dr hab. Roman Drozd został odznaczony najwyższym uczelnianym wyróżnieniem - "Medalem Za Zasługi dla Akademii Pomorskiej".
Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

 

 

Miło nam poinformować, że 4 grudnia 2017 r. na portalu "Gazety Kaszubskiej" ukazał się wywiad z pracownikiem naszego Instytutu dr. Pawłem Nieczuja-Ostrowskim.
Rozmowa dotyczyła połączenia pracy naukowej oraz pasji artystycznych, które zaowocowały powstaniem tomiku poezji "Apokalipsa pamięci". Tomik ten jest poetyckim wyrazem tragedii Ormian w 1915 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem: http://www.gazetakaszubska.pl/73195/poetycki-wyraz-tragedii-ormian-powstaje-tomik-apokalipsa-pamieci

 

 

 

Miło nam zakomunikować, że dr Rafał Raczyński, na zaproszenie strony włoskiej, w dniach od 13 do 18 listopada przebywał z wizytą studyjną na Uniwersytecie Fryderyka II w Neapolu.
W trakcie wizyty dr Raczyński m. in. wziął udział w międzynarodowym seminarium naukowym pn. Geopolitical Sceneries, w ramach którego zaprezentował referat pt. The geopolitics of diasporas in the 21st Century, a także wygłosił wykład dla studentów Wydziału Nauk Politycznych pt. Centres - Peripheries: migrations and geopolitics.

Uniwersytet Fryderyka II w Neapolu jest notowany w tzw. liście szanghajskiej - rankingu 500 najlepszych uczelni świata.

 

Czytaj więcej...

Dnia 15, 17 i 18 listopada 2017 r. prof. Agnieszka Teterycz-Puzio była gościem trzech audycji Polskiego Radia Koszalin, które dotyczyły Jej ostatniej książki „Polscy krzyżowcy”. Pani Profesor opowiadała o polskich władcach (w tym władcach pomorskich) możnych, rycerzach i duchownych podróżujących do Ziemi Świętej.
http://www.prk24.pl/34866283/detektywi-historii-o-rycerzu-ktory-walczyl-roznem-od-kurczaka-z-piratami

Czytaj więcej...

Miło nam poinformować, iż dnia 6 listopada 2017 r. ukazał się w „Gazecie Kaszubskiej” wywiad z prof. Agnieszka Tetrycz-Puzio. Rozmowa dotyczyła Jej najnowszej książki „Polscy krzyżowcy”.
Zapraszamy do zapoznania się: http://www.gazetakaszubska.pl/73014/polscy-krzyzowcy-historie-wypraw-polakow-ziemi-swietej

 

Miło nam poinformować, iż w tym tygodniu gościliśmy pierwszego profesora wizytującego w naszym Instytucie. Sergiusza Rudnickiego. Prof. Rudnicki pracuje na Uniwersytecie Państwowym  im.  I. Franki w Żytomierzu. Doktorat uzyskał w 1998 r. w Instytucie Slawistyki PAN w Warszawie. W 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego Uniwersytecie Pedagogicznym im. M. Dragomanowa, który w 2017 r. Rada Naukowa ISP PAN w Warszawie uznała za równoważny z polskim stopniem naukowym doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o polityce.

Prof. Rudnicki jest działaczem polonijnym na Ukrainie. Jest m.in. prezesem Polskiego Towarzystwa Naukowego w Żytomierzu.

Czytaj więcej...

Miło nam zakomunikować, iż w dniu 8 listopada br. pracownik naszego Instytutu ks. dr hab. prof. nadzw. Józef Szymański został wybrany na stanowisko Prodziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego ds. kształcenia i studentów.
Ks. Profesor w naszym Instytucie kieruje Zakładem Historii XIX w. Jest specjalistą w zakresie historii Kościoła katolickiego, Polonii, duszpasterstwa polonijnego. Jest autorem ponad 130 publikacji. Od 2005 r. jest członkiem Rady Pomocy Polakom na Wschodzie. Ks. Profesor jest księdzem katolickim diecezji włocławskiej.
Ks. Profesorowi życzymy owocnej pracy na nowym stanowisku!

 

W dniach 25-29 września 2017 r. prof. zw. dr hab. Roman Drozd przebywał z wizytą naukową  w Nowym Jorku. W trakcie wizyty wziął udział w konferencji poświęconej podziemiu ukraińskiemu w Polsce w latach 1944-1947 oraz deportacji ludności ukraińskiej po II wojnie światowej. Pan Profesor wygłosił referat na temat ”Krótkotrwałych i długotrwałych skutków akcji „Wisła”.

Konferencja odbyła się w siedzibie Ukraińskiego Towarzystwa Naukowego im. T. Szewczenki w Nowym Jorku.

Czytaj więcej...

Kontakt

Instytut Historii i Politologii
Akademia Pomorska w Słupsku

ul. Arciszewskiego 22a
76-200 Słupsk

Sekretariat Instytutu
mgr Ewa Skrzypczyk
Pokój nr 47
Telefon: 59 840 53 24
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.