AKTUALNOŚCI

Nakładem Wydawnictwa Akademii Pomorskiej, ukazała sie nowa publikacja pod redakją Agnieszki teterycz-Puzio oraz Wojciecha Bejdy pt. Homo Ludens. Zabawy i rozrywki na co dzień i od święta w dziejach krajów europy środkowej i ich sąsiadów.
W pracy znajdują się artykuły przedstawicieli różnych dyscyplin z zakresu nauk humanistycznych i społecznych z wielu ośrodków akademickich Polski i krajów sąsiednich. Zawarte w książce teksty dotyczą dnia codziennego różnych grup społecznych w kontekście wszelkiego rodzaju zabaw, rozrywek, spędzania czasu wolnego, wszelkich form odpoczynku czy też aktywności fizycznej i umysłowej w dziejach krajów europejskich.
Serdecznie zachęcamy do zakupu ww. publikacji na stronach Wydawnictwa

 

 

 

Miło nam zakomunikować, iż pracownicy Instytutu Historii i Politologii dr hab. prof. nadzw. Robert Kuśnierz oraz dr hab. prof. nadzw. Agnieszka Teterycz-Puzio otrzymali indywidualne Nagrody Rektora AP III stopnia za osiągnięcia naukowe.
Serdecznie gratulujemy życząc dalszych sukcesów naukowych!puzo-kusniez-wspolnie

 

Miło nam poinformować, że w dniu 14 grudnia 2017 r. w naszym Instytucie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Alfreda Palli pt. Zjednoczona monarchia izraelska w świetle tekstów biblijnych, pozabiblijnych i danych archeologicznych oraz poglądów i teorii rewizjonistycznych. Promotorem rozprawy był dr hab. Roman Marcinkowski (Uniwersytet Warszawski). Promotorem pomocniczym był pracownik naszego Instytutu dr Wojciech Bejda. Recenzentami: ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) oraz dr hab. Jan Doktór (Żydowski Instytut Historyczny). Komisja Doktorska podjęła uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Pragniemy podkreślić, iż była to pierwsza obrona z historii starożytnej w naszym Instytucie.
Doktorantowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Czytaj więcej...

sylwia gorznaMiło nam poinformować, że dr Sylwia Górzna z naszego Instytutu przebywała na stażu naukowo-badawczym na Uniwersytecie w Bremie w dniach od 1 września do 4 grudnia 2017 roku. Została zaproszona na staż przez Profesora Zdzisława Krasnodębskiego.

 

Czytaj więcej...

Miło nam zakomunikować, iż w dniu 4 grudnia 2017 r. prof. zw. dr hab. Roman Drozd został odznaczony najwyższym uczelnianym wyróżnieniem - "Medalem Za Zasługi dla Akademii Pomorskiej".
Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

 

 

Miło nam poinformować, że 4 grudnia 2017 r. na portalu "Gazety Kaszubskiej" ukazał się wywiad z pracownikiem naszego Instytutu dr. Pawłem Nieczuja-Ostrowskim.
Rozmowa dotyczyła połączenia pracy naukowej oraz pasji artystycznych, które zaowocowały powstaniem tomiku poezji "Apokalipsa pamięci". Tomik ten jest poetyckim wyrazem tragedii Ormian w 1915 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem: http://www.gazetakaszubska.pl/73195/poetycki-wyraz-tragedii-ormian-powstaje-tomik-apokalipsa-pamieci

 

 

 

Miło nam zakomunikować, że dr Rafał Raczyński, na zaproszenie strony włoskiej, w dniach od 13 do 18 listopada przebywał z wizytą studyjną na Uniwersytecie Fryderyka II w Neapolu.
W trakcie wizyty dr Raczyński m. in. wziął udział w międzynarodowym seminarium naukowym pn. Geopolitical Sceneries, w ramach którego zaprezentował referat pt. The geopolitics of diasporas in the 21st Century, a także wygłosił wykład dla studentów Wydziału Nauk Politycznych pt. Centres - Peripheries: migrations and geopolitics.

Uniwersytet Fryderyka II w Neapolu jest notowany w tzw. liście szanghajskiej - rankingu 500 najlepszych uczelni świata.

 

Czytaj więcej...

Dnia 15, 17 i 18 listopada 2017 r. prof. Agnieszka Teterycz-Puzio była gościem trzech audycji Polskiego Radia Koszalin, które dotyczyły Jej ostatniej książki „Polscy krzyżowcy”. Pani Profesor opowiadała o polskich władcach (w tym władcach pomorskich) możnych, rycerzach i duchownych podróżujących do Ziemi Świętej.
http://www.prk24.pl/34866283/detektywi-historii-o-rycerzu-ktory-walczyl-roznem-od-kurczaka-z-piratami

Czytaj więcej...

Miło nam poinformować, iż dnia 6 listopada 2017 r. ukazał się w „Gazecie Kaszubskiej” wywiad z prof. Agnieszka Tetrycz-Puzio. Rozmowa dotyczyła Jej najnowszej książki „Polscy krzyżowcy”.
Zapraszamy do zapoznania się: http://www.gazetakaszubska.pl/73014/polscy-krzyzowcy-historie-wypraw-polakow-ziemi-swietej

 

Miło nam poinformować, iż w tym tygodniu gościliśmy pierwszego profesora wizytującego w naszym Instytucie. Sergiusza Rudnickiego. Prof. Rudnicki pracuje na Uniwersytecie Państwowym  im.  I. Franki w Żytomierzu. Doktorat uzyskał w 1998 r. w Instytucie Slawistyki PAN w Warszawie. W 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego Uniwersytecie Pedagogicznym im. M. Dragomanowa, który w 2017 r. Rada Naukowa ISP PAN w Warszawie uznała za równoważny z polskim stopniem naukowym doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o polityce.

Prof. Rudnicki jest działaczem polonijnym na Ukrainie. Jest m.in. prezesem Polskiego Towarzystwa Naukowego w Żytomierzu.

Czytaj więcej...

Kontakt

Instytut Historii i Politologii
Akademia Pomorska w Słupsku

ul. Arciszewskiego 22a
76-200 Słupsk

Sekretariat Instytutu
mgr Ewa Skrzypczyk
Pokój nr 47
Telefon: 59 840 53 24
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.