AKTUALNOŚCI

Na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prezydent RP odznaczył prof. zw. dr. hab. Romana Drozda, pracownika Instytutu Historii i Politologii Złotym Krzyżem Zasługi „za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki”. We wniosku napisano:

"W latach 2008-2016 [prof. Roman Drozd] pełnił funkcję rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku. Dzięki niemu uczelnia wzbogaciła ofertę edukacyjną z 13 do 25 kierunków zgodnych z potrzebami rynku pracy (z obszaru nauk technicznych, medycznych i społecznych)."

 

Akademię wzbogacono o specjalistyczne nowoczesne pracownie, pozyskując na ten cel kilkadziesiąt mln zł środków zewnętrznych w byłym roku budżetowania UE oraz prawie 25 mln zł w obecnym roku budżetowania UE. Znacznie poprawiono zaplecze dydaktyczne uczelni oraz warunki bytowe studentów (wykonano remont sal dydaktycznych, biblioteki, hali sportowej, akademików, dróg wewnętrznych i chodników). 

Doprowadził do konsolidacji niepublicznej Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku z Akademią Pomorską w Słupsku, bez szkody dla pracowników i studentów. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego określiło to mianem modelowej konsolidacji uczelni niepublicznej z publiczną. Tym samym nastąpiło wzmocnienie Słupska jako ośrodka akademickiego z perspektywą intensywnego kształcenia na kierunkach praktycznych, zgodnych z potrzebami regionu. 

Za jego kadencji znacząco wzrosła liczba pracowników ze stopniem naukowym doktora i doktora habilitowanego, a kilka osób uzyskało tytuł profesora. Wzrósł potencjał naukowy i badawczy uczelni. Nastąpiło znaczące umiędzynarodowienie uczelni (państwa Europy, Kazachstan, Japonia i USA). Pierwsi studenci i pracownicy wyjechali na wymianę do USA (Winona State University, Minnesota). 

Nawiązano ścisłą współpracę z otoczeniem gospodarczym i samorządowym. Wzrósł prestiż Akademii. Działa na rzecz polsko-ukraińskiego zbliżenia. Był organizatorem i współorganizatorem kilku konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jest autorem i współautorem kilkunastu monografii oraz prawie stu rozdziałów w monografiach i artykułów naukowych. 

W 2016 r. Prezydent RP nadał prof. Romanowi Drozdowi tytuł profesora nauk humanistycznych. W tym też roku został wyróżniony tytułem doctor honoris causa przez Przykarpacki Uniwersytet Narodowy w Iwano-Frankiwsku oraz Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy w Czerniowcach. Tym też tytułem w 2017 r. wyróżnił go Użhorodzki Uniwersytet Narodowy w Użhorodzie. Działa społecznie na rzecz Słupska i regionu pomorskiego. Ma status pokrzywdzonego nadany przez IPN”.

Kontakt

Instytut Historii i Politologii
Akademia Pomorska w Słupsku

ul. Arciszewskiego 22a
76-200 Słupsk

Sekretariat Instytutu
mgr Ewa Skrzypczyk
Pokój nr 47
Telefon: 59 840 53 24
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.