Otwarte przewody doktorskie

Otwarte przewody doktorskie w Instytucie Historii i Politologii

Data Imię i nazwisko Tytuł Promotor
2017.01.18 Alfred Palla Zjednoczona monarchia izraelska w świetle tekstów biblijnych, pozabiblijnych, danych archeologicznych oraz poglądów i teorii rewizjonistycznych dr hab. Roman Marcinkowski
2017.01.18 Mariusz Borysiewicz Działalność placówek Ministerstwa Spraw zagranicznych Drugiej Rzeczypospolitej w Harbinie w latach 1920-1941 prof. dr hab. Wojciech Skóra
2017.01.18 Izolda Wysiecka Dzieje Kościerzyny w latach 1920-1939 prof. dr hab. Wojciech Skóra
2016.11.09 Łukasz Kempiński Druga Rzeczpospolita wobec emigracji polskiej we Francji w latach 1918–1939 prof. dr hab. Wojciech Skóra
2016.05.18 Adam Czarnecki

Kolektywizacja rolnictwa na Pomorzu Środkowym w latach 1948-1956

dr hab. Roman Drozd, prof. AP
2015.09.23 Jan Tymiński

Administracja morska w Gdyni w Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry, działalność

prof. dr hab. Wojciech Skóra
2015.09.23  Konrad Konkol Organy bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec Kościoła rzymskokatolickiego w województwie koszalińskim w latach 1950-1975 dr hab. Maciej Hejger, prof. AP
2015.09.23 Kamil Domagała Aparat kierowniczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie koszalińskim w latach 1950-1975 dr hab. Zenon Romanow, prof. AP
2015.05.13 Aneta Duda Ordynat ołtycki Janusz Radziwiłł i jego rodzina. Społeczno-ekonomiczny obraz polskiej rodziny arystokratycznej w II połowie XIX i I połowie XX w. prof. zw. dr hab. Piotr Kołakowski
2015.05.13 Tomasz Wojciechowski Francja w planach polityczno-wojskowych II Rzeczypospolitej w latach 1935-1939 prof. zw. dr hab. Piotr Kołakowski